Slipa Betonggolv Stockholm

Vi gör golven som nya

Övriga tjänster

HÅLTAGNING I BETONG

Det har blivit allt vanligare att man som privatperson söker öppna planlösningar i sitt hem. Något som kan innebära att man också måste riva en vägg för att exempelvis öppna upp mellan köket och vardagsrummet. Ett projekt som man definitivt kan göra på egen hand - under förutsättning att det inte handlar om en bärande vägg. En tydlig indikation på att det handlar om en bärande vägg är vad väggen i fråga är gjord av för material.

Är den gjord av betong så ska du heller inte ta några risker. Där måste du kontakta en fackman för vägledning om hur du ska gå vidare, hur rivningens ka ske samt hur du ska agera för att bjälka upp- och säkra ditt hus från att kollapsa. Det går att ta bort en bärande vägg, men man måste också veta hur det ska ske. Det tror vi att alla förstår.

Just betong är ett material som finns i många hus och bostäder och i och med dess hårdhet och tyngd så är rådet att man tar hjälp då man ska vidta några åtgärder eller förändringar som rör exempelvis en vägg i betong. Detta gäller även vid en håltagning där du exempelvis vill öppna upp för att skapa mer rymd eller där du kanske vill ge plats åt nya rör i samband med en badrumsrenovering.

Ta hjälp med håltagning i betong

Visst, du kan göra som många andra och hyra en större borrmaskin på exempelvis Cramo; men du får då räkna med att A) jobbet är tufft och tungt B) att det kan finnas någonting känsligt inuti väggen och C) att det blir extremt smutsigt och dammigt (något som förutsätter att allt är täckt och att det finns speciella städmaskiner tillgängliga.

Kort och gott - är du i behov av en håltagning i betong så rekommenderar vi att du tar professionell hjälp.

Rivning och håltagning i samma projekt

Det fina med att ta professionell hjälp är att projektet sker på ett säkrare sätt och där allting inkluderas i arbetet. Inte sällan så kan en håltagning i betong numera ske genom speciella maskiner som innebär att man styr dessa via fjärrkontroll. Det gör att jobbet blir säkrare, utan risker och med en millimeterprecision som inte går att få om håltagningen sker för hand.

I samband med en håltagning i betong så brukar också rivning och städning inkluderas i arbetskostnaden. Det kanske låter som en extra, onödig utgift. Men då väljer vi att ställa frågan: till vilken återvinningsstation ska du lämna en klump betong på 200 kilo och hur ska du frakta dit klumpen i fråga?

RIVNING

Vissa jobb är lätta att avfärda som rena muskeljobb som inte kräver någon större plan. Det kan handla om allt från jobbet som en flyttfirma lägger ner till hur en rivningsfirma arbetar. Ett antagande som i sin tur leder till att de anställa på en flytt- eller rivningsfirma också får dras med åsikter om att deras jobb är enklare att genomföra än vad andra yrken är. Dags för en upprättelse således: ingenting kunde vara mer fel.

Ser man till hur en rivningsfirma arbetar så handlar det nästan uteslutande om planering där man sammanställer en noggrann plan kring hur man ska kunna riva utan att någon tar skada, utan att påverka miljön, utan att exempelvis grannarna påverkas och utan att farliga ämnen försvinner ut i den närliggande omgivningen. Det senare kan innebära att en rivningsfirma - innan rivning -. också genomför en sanering av exempelvis asbest eller något annat typ av gift eller kemikalie.

Rivningen i fråga handlar även den om mer än att låta en kula vina genom en huskropp. I många fall så handlar det om en detaljerad process innebärande att exempelvis ett hus - bit för bit - monteras ned. Det gör det möjligt att återvinna material och det skapar möjligheter till återanvändning; båda dessa faktorer skapar ett kretslopp som är bra för vår miljö. Fönster kan separeras och användas igen, metaller och andra ämnen kan deponeras och återvinnas till helt andra saker. Kort och gott - en rivningsfirma idag har alltid miljön i åtanke vid sina uppdrag.

En rivningsfirma arbetar mer med finess än kraft

Om man dessutom ser att rivningsarbeten blir olika beroende på var de sker så har man ytterligare en parameter att ta hänsyn till. Det är bara att se hur exempelvis en rivnings er ut i en fastighet i Stockholm.

Hur ska man kunna riva ut ett badrum på tionde våningen utan att grannarna störs alltför mycket, hur ska man kunna göra jobbet säkert - vilka maskiner är ens möjliga att använda - och hur får man bort allt bråte efteråt?

En rivningsfirma har dels alla maskiner, dels kunskapen och dels också vanan av att hantera och handskas med alla typer av uppdrag. Det är lätt att säga att vem som helst klarar att riva, men då har man heller aldrig ställt inför den situationen. Att riva kräver i grund och botten lika stora kunskaper om arkitektur, material och miljö som krävs för att bygga nytt. Det är dags att avfärda myten om att rivning är ett jobb som enbart kräver stora muskler.

Hos oss hittar du allt om betonggolv!